ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від  19  червня  2017 року                                                                 № 21-6/VІ

 

Про місцеві податки

i збори на 2018 рік

 

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 10,265,266,267,268,269 Податкового кодексу України сільська рада

ВИРIШИЛА:

      1. Запровадити з 01.01.2018 року місцеві податки:

1)  податок на майно,  який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиний  податок;

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір;

    2.Встановити з 01 січня 2018 року  ставки місцевих податків і зборів:

 

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості,  що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

-для квартир – на 60 кв.м.;

-для житлового будинку-на 120 кв.м.

0,25 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

для господарських (присадибних) будівель-допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні. погреби, навіси, котельні, бойлерні. трансформаторні підстанції, тощо

0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

 

 

не є базою оподаткування

 2) транспортний податок :

для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо-ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

3) ставки земельного податку за земельні ділянки

податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом,автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян,які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними,дачно-будівельними та садівницькими товариствами,індивідуальними гаражами,садовими і дачними будинками фізичних осіб;

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

 

 

 

0,04 відсоток від їх нормативної грошової оцінки

 

 

податок на земельні ділянки,які є виділеними в            натурі(на місцевості) земельними частками(паями);

 

ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь(незалежно від місцезнаходження), які не є виділеними в натурі

(на місцевості) земельними частками(паями)

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

 

- для багаторічних насаджень

 

 

 

 

Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

 

Податок на земельні ділянки,які перебувають у

постійному користуванні суб’єктів господарювання(крім державної,та комунальної форми власності);

 

Податок на земельні ділянки,які  розташовані за        межами населених пунктів нормативно-грошову оцінку яких не проведено

 

 

0,7 % від їх нормативної

грошової оцінки

 

 

 

 

0,3 % від їх нормативної грошової

оцінки

 

 0,3 %  від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

0,5% від нормативної

грошової оцінки

 

5 % від нормативної грошової оцінки

 

 

1 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по

області

 

  1. єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 1)

 

для другої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 2)

 

 

 

5)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,025 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний  збір                                      

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

     

         

      3.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

       1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Пільги з податку не застосовуються за наявності у власника платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до Закону, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

 Відповідно підпункту 4 пункту 7 статті 266 Податкового кодексу України органам реєстрації у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Уманській ОДПІ відомості, необхідні для розрахунку податку, станом на перше число відповідного кварталу у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України.       

          2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

        3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

            6. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

            7. Рішення довести до відома громадськості,  розмістивши його  на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради та на веб-сайті сільської рад відповідно до вимог чинного законодавства.

            8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва (голова комісії Бойко Б.В.).

 

                     Сільський голова                                        Г.П.Рудий

 

 
 

Додаток 1

до  рішення сільської ради

 № 21-6/VІІ від 19.06.2017 року

Перелік видів підприємницької діяльності, що здійснюються на умовах сплати єдиного податку  фізичними особами - підприємцями та  розміри місячного платежу на   2018 рік   у % до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року
І група платників єдиного податку
                    РОЗДРІБНИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ З ТОРГОВЕЛЬНИХ МІСЦЬ                                   
Код Н а з в а Розмір  податку на місяць у % від прожиткового мінімуму для прецездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року
47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 10
47.81 Роздрібна торгівля з лотків  і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних товарів, мально-мастильних, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, водночас дозволено здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів і амностях до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов"язану з роздрібним продажем пива та столових вин) 10
 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 10
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 10
ПОБУТОВІ  ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10
13.9 Виробництво інших текстильних виробів * 10
13.91 Виробництво трикотажного полотна інших текстильних виробів * 10
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу* 10
13.93 Виробництво килимів і килимових виробів* 10
13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток* 10
13.95 Виробництво нетканних текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу* 10
14 Виробництво одягу* 10
14.1 Виробництво одягу, крім хутряного* 10
14.11 Виробництво одягу зі шкіри* 10
14.12 Виробництво робочого одягу* 10
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу* 10
14.14 Виробництво спіднього одягу* 10
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів* 10
14.2 Виготовлення виробів із хутра* 10
14.20 Виготовлення виробів із хутра* 10
14.3 Виробництво трикотажного та в"язаного одягу* 10
14.31 Виробництво панчішно-шкарпетних виробів* 10
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в"язаного одягу* 10
15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів* 10
15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок лимарно-судельних виробів; вичинка та фарбування хутра* 10
15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра* 10
15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів* 10
15.20 Виробництво взуття* 10
16.23 Виробництво інших дерев"яних будівельних конструкцій і столярних виробів* 10
16.24 Виробництво дерев"яної тари* 10
16.29 Виробництво інших видів з деревини; виготовлення виробів  з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння* 10
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 10
45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10
74.2 Діяльність у сфері фотографії 10
74.20 Діяльність у сфері фотографії 10
77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 10
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 10
77.22 Прокат відеозаписів і дисків 10
77.29 Прокат інших побутових вирообів і предметів особистого вжитку 10
81.2 Діяльність із прибирання 10
81.21 Загальне прибирання будинків 10
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об"єктів 10
95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 10
95.21 Ремонт електронної апаратури побутого призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 10
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 10
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10
96 Надання інших індивідуальних послуг 10
96.0 Надання інших індивідуальних послуг 10
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10
96.02 Надання послуг перукарями та салонами краси (крім салони краси) 10
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комформу 10
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.(послуги домашньої прислуги та послуги, пов"язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням) 10
виготовлення за індивідуальним замовленням  
     
     
     
     
                                           Секретар сільської ради                                         І.П.Костюк