ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16  березня 2017 року                                                            № 19– 1/VІІ

 

Про надання дозволу на

списання основних засобів

                     

                      Розглянувши клопотання завідувача дошкільного навчального закладу ясла-садок  «Капітошка» Сушкети С.В. про списання, акт інвентаризації основних засобів, акт на списання,  керуючись  пунктом 30 частини 1 статті 26 та статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Іванівська  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл  на списання з балансу ДНЗ ясла-садок «Капітошка» основних засобів:

- холодильник  2007 року випуску, вартістю 2035 грн.;

- котел НІСТУ водогрійний 2006 року випуску, вартістю 7710 грн.;

- регістри – 8 штук;

- батареї – 1 штука;

- труби діаметром 20 мм – 4 метри;

- труби діаметром 57 мм – 19 метрів;

- труби діаметром 32 мм – 1,5 метрів.

 2. Списання майна оформити відповідно до чинного законодавства, Положення про порядок відчуження та списання майна що є комунальною власністю територіальної громади сіл Іванівка та Яроватка.

 3.Завідувачу ДНЗ ясла-садок «Капітошка» Сушкеті С.В., в місячний термін повідомити сільську раду про списання даного майна.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку  підприємництва (голова комісії Бойко Б.В.) та з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю (голова комісії Календрузь В.І.) 

Сільський голова                                  Г.П.Рудий


 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16  березня 2017 року                                                            № 19– 2/VІІ

 

Про внесення змін в рішення сільської ради

№ 17-5/ VІІ від 23.12.2016 року ,,Про організацію

харчування дітей у дошкільному навчальному

закладі ясла-садок ,,Капітошка" с.Іванівка та

встановлення батьківської плати  за перебування

дітей в даному закладі"

 

    Розглянувши клопотання завідувача Іванівського дошкільного навчального закладу ясла-садок  ,,Капітошка"  Сушкети С.В., керуючись  статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

вирішила :

  1. З тексту назви рішення сільської ради № 17-5/ VІІ від 23.12.2016 року,,Про організацію харчування дітей у дошкільному навчальному

          закладі ясла-садок ,,Капітошка" с.Іванівка та встановлення батьківської

          плати  за перебування дітей в даному закладі" виключити слова ,,За

          перебування дітей в даному закладі" і викласти назву рішення в новій

          редакції  ,,Про  організацію харчування дітей у дошкільному  

          навчальному закладі ясла-садок ,,Капітошка" с.Іванівка та  

          встановлення батьківської плати".

  1. Пункт 3 викласти в новій редакції ,,Завідувачу дошкільним навчальним закладом ясла-садок ,,Капітошка" Сушкеті Світлані Василівні організувати трьохразове харчування дітей, а в літній оздоровчий період – чотирьохразове харчування дітей".
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Бондар Любов Іванівну  та завідувача дошкільним навчальним закладом ясла-садок „Капітошка”     с.Іванівка Сушкету Світлану Василівну.

                            Сільський голова                                      Г.П.Рудий


 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16  березня 2017 року                                                            № 19– 3/VІІ

 

Про підвищення тарифних розрядів

педагогічних працівників ДНЗ ясла-садок

«Капітошка» с.Іванівка

 

Розглянувши клопотання завідувача дошкільного навчального закладу ясла-садок  «Капітошка» Сушкети С.В., керуючись Постановою КМ України 

№ 974 від 14.12.2016 року  «Про внесення зміни у додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Підвищити тарифний розряд педагогічних працівників дошкільного навчального закладу ясла-садок  «Капітошка»  з 1 березня 2017 року.
  2. Контроль за виконанням покласти на головного бухгалтера сільської ради Бондар Л.І.

 

              Сільський голова                                 Г.П.Рудий