ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул.Леніна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  4  березня   2016  року                                                      №  7– 1/VІІ

 

 

Про зняття з контролю сільських

довгострокових програм

 

         Розглянувши пропозиції постійних комісій сільської ради, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :

  1. Вважати такими що втратили чинність рішення сільської ради :
  • від 29.03.2011 року № 7– 1/VІ ,,Про сільську програму забезпечення пожежної безпеки на 2011 – 2015 роки”;
  • від 26.03.2012 року №  22– 1/VІ ,,Про сільську програму спрямовану на протидію поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2012-2015 роки”;
  • від 26.03.2013 року № 38– 4/VІ ,,Про сільську програму підтримки  та розвитку сільських клубних закладів на 2013 – 2015 роки”;
  • від 12.11.2012 року  № 33– 3/VІ ,,Про сільську програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року”;
  • від 27.05.2014 року № 55– 10/VІ ,,Про сільську програму профілактики злочинності на території Іванівської сільської ради на 2014 – 2015 роки”.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

                     Сільський голова                                          Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул.Леніна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  4  березня   2016  року                                                      №  7– 2/VІІ

 

 

Про внесення змін до  регламенту

роботи  Іванівської сільської ради

 

 

 

            Відповідно Закону України від 26.11.2015 року ,,Про внесення зміни до статті 59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                  В И Р І Ш И Л А  :

  1 .  Абзац 3 частини 6 розділу ІІІ,,Прийняття рішень” регламенту роботи  

      Іванівської сільської ради викласти в такій редакції :

  • Рішення сільської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, за винятком випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
  • Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню  та наданню за запитом відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті сільської ради розміщуються  в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.
  • Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради.

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

        сільської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту і з

        питань правопорядку ( голова комісії – Животівський М.Я.).

 

 

                         Сільський голова                                             Г.П.Рудий