ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  23  грудня  2016 року                                               №  17-1/VІІ

 

Про видатки на утримання

установ культури, дошкільного

навчального закладу

 

         Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, пункту 20 розділу VІ “Прикінцевих та перехідних положень” Бюджетного кодексу України та з метою ефективного функціонування установ культури, дошкільного навчального закладу сільського бюджету в 2017 році сільська рада вирішила:

         1. Передбачити в сільському бюджеті видатки на 2017 рік по загальному фонду, передані рішенням районної ради у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенцій) на утримання установ культури у сумі   147,200  грн.  та утримання дошкільного навчального закладу у сумі     697,946 грн.

        

         2. Доручити сільському голові укласти угоду про передачу прав на здійснення видатків по утриманню установ культури та утримання дошкільного навчального закладу з Уманською районною радою.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету і фінансів, розвитку  підприємництва (голова комісії - Бойко Б.В.)

 

                Сільський голова                                          Г.П.Рудий


 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  23  грудня  2016 року                                               №  17-2/VІІ

 

Про сільський бюджет

на 2017 рік

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2143,746 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2079,046 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 64,7 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  2143,746 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2079,046 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 64,7 тис. грн.; 

2. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на 2017 рік у тому числі по загальному фонду 2079,046  тис. грн. та спеціальному фонду 64,7  тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  12,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3до цього рішення.

По загальному фонду:

-субвенція з районного бюджету, сільському бюджету на утримання установ культури та освіти у сумі 845,146 тис.грн.

-субвенція  районному бюджету на суму 50,0 тис.грн. в тому числі:

          -на утримання Іванівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів у сумі 50,0 тис. грн.(придбання продуктів харчування);

         

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування.

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію сільських  програм у сумі 267,677 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського  бюджету.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету  на 2017  рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, , 71 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

12. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами сільської комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка сільської комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду сільського бюджету, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області.

 

Підприємства сільської комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2016 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

13. Доручити сільській раді здійснювати у 2017 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах в банківських установах у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

14.  Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                          Г.П.Рудий


               

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  23  грудня  2016 року                                               №  17-3/VІІ

 

Про затвердження структури і чисельності

виконавчого апарату сільської ради

 

                    Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „ Про упорядкування структури  та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами та доповненнями), сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :

 

  1. Затвердити структуру і чисельність виконавчого апарату сільської ради , згідно з додатком.

                                      ( Додається ).

 

  1. Рішення сесії сільської ради  № 51-12/VІ від 12.02.2014 року              „ Про затвердження структури і чисельності виконавчого апарату сільської ради” вважати таким, що втратило чинність.

 

                                       Сільський голова                                           Г.П.Рудий

 

                                                                                                    Додаток

до рішення сесії сільської ради

№ 17– 3/VІ від 23.12.2016 року

 

СТРУКТУРА  І   ЧИСЕЛЬНІСТЬ

виконавчого апарату Іванівської сільської ради

Уманського району Черкаської області

 

№№

п/п

Посада

Кількість штатних посад

1.

Сільський голова

1

2.

Секретар сільської ради

1

3.

Головний бухгалтер

1

4

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Іванівської сільської ради

1

5.

Спеціаліст - землевпорядник

1

6.

Касир

0,5

7.

Техпрацівник

0,5

 

Усього за посадовими окладами

6

 

         Секретар сільської ради                                             І.П.Костюк


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  23  грудня  2016 року                                               №  17-4/VІІ

 

Про умови оплати праці  сільського

голови Іванівської сільської ради

у 2017  році

 

                             Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів України від 09.03.2006 року  № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури ,судів та інших органів” із змінами та доповненнями, статті 21 Закону України ,,Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про преміювання працівників апарату Іванівської сільської ради,  Іванівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Проводити у 2017 році щомісячно преміювання сільського голови Іванівської сільської ради Рудого Григорія Пилиповича  в  розмірі  не більше 150 відсотків від посадового окладу, надавати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах коштів, передбачених на преміювання та економії коштів на оплату праці.

 

                  Сільський голова                                             Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  23  грудня  2016 року                                               №  17-5/VІІ

 

Про організацію харчування дітей у дошкільному

навчальному  закладі ясла-садок Капітошка” 

с. Іванівка  та встановлення  батьківської плати

за перебування дітей в даному закладі

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”, наказів Міністерства освіти і науки України № 667 від 02.11.2002 „Про затвердження порядку встановлення батьківської плати для батьків, за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах” № 490 від 22.07.2003 „Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України” від 21.11.2002 № 667 та наказу відділу освіти Уманської райдержадміністрації  № 107/01-22 від 15.12.2016 року сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. На 2017 рік встановити вартість харчування однієї дитини в день у дошкільному навчальному закладі ясла-садок „Капітошка”    с.Іванівка в розмірі 22,00 грн., батьківську плату за харчування у розмірі 8,80 грн.

 

  1. Здійснювати безкоштовну організацію харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на території України і дітей, сім'ї яких перемістилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на території України та з малозабезпечених сімей.
  2. Здійснювати організацію харчування дітей з багатодітних сімей  в розмірі 50 відсотків  від батьківської плати  за харчування у розмірі 4,40 грн.

 

  1. Завідувачу дошкільним навчальним закладом ясла-садок „Капітошка”    с.Іванівка Сушкеті Світлані Василівні  організувати трьохразове харчування дітей у дошкільних групах з перебуванням в них вихованців протягом  9 годин.

 

  1. Рішення сільської ради № 4-7/VІІ від  25  грудня  2015 року  „ Про організацію харчування дітей у дошкільному навчальному  закладі ясла-садок ,,Капітошка”  с. Іванівка  та встановлення батьківської плати за перебування дітей в даному закладі”  вважати таким, що втратило чинність.                                                           

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Бондар Любов Іванівну  та завідувача дошкільним навчальним закладом ясла-садок „Капітошка”     с.Іванівка Сушкету Світлану Василівну.

 

                     Сільський голова                                              Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  23  грудня  2016 року                                               №  17-6/VІІ

 

Про сільську програму «Благоустрій сіл

Іванівка та Яроватка на 2017-2018 роки»

 

     З метою  організації благоустрою сіл Іванівка та Яроватка і створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, керуючись пунктом 22 частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  сільську програму «Благоустрій сіл Іванівка та Яроватка на 2017-2018 роки» згідно з додатком. ( Додаток додається).

2. Сільській раді забезпечити виконання даної програми та щорічно передбачати в сільському бюджеті кошти для фінансування даної програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету і фінансів, розвитку  підприємництва (голова комісії - Бойко Б.В.)

 

              Сільський голова                                             Г.П.Рудий

 

                                                                           Додаток

до рішення сесії сільської ради 

від 23.12.2016  № 17-6/VIІ

С І Л Ь С Ь К А      П Р О Г Р А М А

«Благоустрій сіл Іванівка та Яроватка на 2017-2018 роки»

1. Загальні положення

Програму «Благоустрій сіл Іванівка та Яроватка на 2017-2018 роки» розроблено відповідно до Закону України  «Про благоустрій населених пунктів» з метою посилення уваги до потреб села, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення.

В основу програми покладені пропозиції щодо поліпшення благоустрою села та життєдіяльності населення.

2. Мета  та завдання програми

             Метою та завданням програми є поліпшення екологічних заходів з покращенням мікроклімату, санітарного очищення, утримання в належному стані території села, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

3. Фінансове забезпечення.

Виконання програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету у межах видатків передбачених законодавством та спонсорської допомоги.

4. Очікувані результати та контроль за її виконанням

Виконання програми приведе до відновлення, належного утримання та раціонального використання території, охорони упорядкованих сільських об’єктів благоустрою.

  1. Управління програмою та контроль за її виконанням

Програма передбачає здійснення таких заходів:

Заходи щодо виконання програми

№п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Джерело фінансування

1.

Утримання території села в належному стані

 постійно

 Сільська рада

Сільський бюджет Спонсорські кошти

2.

Санітарне очищення та озеленення території села

 постійно

 Сільська рада

Сільський бюджет Спонсорські кошти

3.

Утримання та ремонт вулично - дорожньої мережі

 постійно

 Сільська рада

Сільський бюджет Спонсорські кошти

4.

Утримання та ремонт об’єктів благоустрою

 постійно

 Сільська рада

Сільський бюджет Спонсорські кошти

5.

Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території села

 постійно

 Сільська рада

Сільський бюджет Спонсорські кошти

6.

Забезпечення контролю за належним станом присадибних ділянок та житлових будинків

 постійно

 Сільська рада

Сільський бюджет Спонсорські кошти

7.

Збереження зелених насаджень та їх охорона

 постійно

 Сільська рада

Сільський бюджет Спонсорські кошти

8.

Догляд та збереження пам’ятників, обелісків та інших об’єктів

 постійно

 Сільська рада

Сільський бюджет Спонсорські кошти

 

          Секретар сільської ради                                            І.П.Костюк