ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  15  грудня  2016 року                                               №  16-1/VІІ

 

Про затвердження звіту по виконанню

сільського бюджету за 9 місяців 2016 року

 

                            Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Бондар Любов Іванівни про хід виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016 року, сільська ради відмічає, що сільський бюджет  за 9 місяців 2016 року виконано на  132,95  % .

         До сільського бюджету за 9 місяців 2016 року надійшло коштів загального фонду -  1293958,25 грн. А саме :

 • орендна плата юридичних осіб –  260557,55  грн.
 • орендна плата фізичних осіб –  49352,55 грн.
 • земельний податок з юридичних осіб – 12304,62 грн.
 • земельний податок з фізичних осіб – 90507,83 грн.
 • єдиний податок з фізичних осіб – 32645,81 грн.
 • єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 329067,17 грн.
 • рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів – 634,57 грн.
 • акцизний податок – 3754,05 грн.
 • державне мито –  1620,24  грн.
 • субвенція 448249,00  грн.
 • плата за надання адміністративних послуг – 65264,86 грн.

За 9 місяців 2016 року видатки становлять 1139832,25 грн.

А саме :

 • оплата праці – 448553,97  грн.
 • нарахування на заробітну плату  – 93832,94  грн.
 • електроенергія – 51060,28 грн.
 • медикаменти – 1273,62 грн.
 • предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 13489,50 грн.
 • продукти – 48424,49 грн.
 • послуги, крім комунальних – 365360,40 грн.
 • збір з забруднення – 1937,05 грн.
 • вугілля - 9900 грн.
 • інші субвенції – 82000,00 грн.
 • інші видатки населенню – 24000 грн.

За 6 місяців 2016 року на рахунок спецкоштів надійшло  156670,53 грн.,   а саме :

 • самооподаткування –  29455 грн.
 • кошти від продажу землі – 80083,00 грн.
 • інші джерела власних надходжень (громадські роботи) – 15890,83 грн.
 • плата за послуги, що надається бюджетною установою                            (батьківська плата) – 16091,00 грн.
 • екологічний податок – 2517,56 грн.
 • інші надходження – 633,14 грн.
 • субвенція (контейнери) – 12000,00 грн.

Також поступили надходження за оренду землі від :

 • ПП„ Бересвіт” – 13583,76 грн.
 • ПП „Орієнтир- Агро- Б”  -   238430,99  грн. 
 • ТОВ „Аграрій СВПП” -   8543,70 грн.                                             

Враховуючи вище викладене, керуючись  пунктом 23 частини 1 статті 26  Закону  України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада  В И Р І Ш И ЛА  :

 1. Інформацію головного бухгалтера сільської ради Бондар Любов

    Іванівни про хід виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016

    року взяти до відому.

 1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців  2016 

     року по доходах загального фонду – 1293958,25 грн.,  по доходах

     спеціального фонду в сумі – 156670,53 грн.

     Затвердити видатки  за 9 місяців  2016 року в сумі – 1139832,25 грн.

 

                     Сільський голова                                         Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  15  грудня  2016 року                                               №  16-2/VІІ

 

Звіт постійної комісії з питань депутатської діяльності,

етики, регламенту та з питань правопорядку

 

                              Заслухавши та обговоривши звіт Животівського Миколи Яковича – голови постійної комісії з питань  депутатської діяльності, етики, регламенту та з питань правопорядку про роботу  комісії, відповідно до пункту 11 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                                   В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Звіт голови постійної комісії з питань  депутатської діяльності, етики, регламенту та з питань правопорядку Животівського Миколи Яковича про роботу комісії за звітний період прийняти до відому.

 

 1. Рекомендувати голові постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту та з питань правопорядку  покращити роботу комісій сільської ради.

 

 1. Рекомендувати командиру загону самоохорони села Животівському М.Я. покращити роботу загону самоохорони села  та чергування членів загону в вечірній та нічний час.

 

                    Сільський голова                                            Г.П.Рудий


 

 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  15  грудня  2016 року                                               №  16-3/VІІ

 

Про хід виконання сільської програми „Зайнятості

населення на території Іванівської сільської ради

на 2014-2017 роки

 

           Заслухавши та обговоривши інформацію  секретаря сільської ради Костюк Ірини Петрівни про хід виконання    сільської програми  „Зайнятості населення на території Іванівської сільської ради на 2014-2017 роки” , сільська рада відмічає, що службою зайнятості постійно проводиться цілеспрямована предметна робота щодо організації професійної підготовки, передпідготовки, підвищення кваліфікації безробітних. З метою оперативного задоволення потреб роботодавців, безробітні проходять навчання шляхом стажування, індивідуального навчання та підвищення кваліфікації безпосередньо на робочому місці, а також шляхом професійного навчання в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості під замовлення роботодавців.

Центром зайнятості проводиться цілеспрямована робота по заохоченню роботодавців до створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, у тому числі шляхом надання дотацій з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Для вирішення питань соціального захисту населення та задоволення потреб роботодавців проводиться тісна співпраця між центром зайнятості, органом місцевого самоврядування¸ виконкому сільської ради, об’єднань роботодавців, підприємців, профспілок.

Сільською радою визначено види та обсяги громадських робіт, укладено договора між роботодавцем та державною службою зайнятості щодо направлення на ці роботи осіб з числа безробітних.                        

Протягом 2016  року до громадських робіт залучалися  безробітні, що перебували тривалий час на обліку в центрі зайнятості, використовуючи кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З березня місяця по грудень місяць працювало п’ять   осіб на громадських роботах в сільській раді.

           Виходячи з вище викладеного, керуючись пунктом 22  частини 1           статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Інформацію секретаря сільської ради Костюк Ірини Петрівни про  хід виконання   сільської програми  „Зайнятості населення на території Іванівської сільської ради на 2014-2017 роки”, прийняти до відому.

 

 1. Про хід виконання програми заслухати на сесії сільської ради в другому півріччі 2017 року.

 

     3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на  постійну

          комісію сільської ради з питань освіти, науки, культури, фізкультури та

          спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я та соціального захисту

         (голова комісії  Сушкета В.М.) .

                 

Сільський голова                                            Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  15  грудня  2016 року                                               №  16-4/VІІ

 

Про план роботи сільської ради

на І півріччя 2017  року

 

                 Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Костюк Ірини Петрівни про план роботи сільської ради на перше півріччя 2017 року, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                     В И Р І Ш И Л А  :

 

 1. Затвердити план роботи сільської ради на перше півріччя 2017 року, згідно з додатком.

                                      ( Додається )

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Костюк Ірину Петрівну.

 

                                       Сільський голова                                           Г.П.Рудий                              

          

                                                             Додаток

                                                                   до рішення сесії сільської ради

   № 16-4/VІІ від 15 грудня 2016 року

 

П  Л  А  Н

роботи сільської ради на перше півріччя  2017 року

 

І.Розглянути на сесіях сільської ради:

Лютий :

 

 1. Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету за  2016 рік.
 2. Про хід виконання сільської програми соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка в 2016 році.
 3. Про сільську програму соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка на 2017 рік.
 4. Звіт голови виконкому сільської ради про свою роботу за 2016 рік.
 5. Звіт завідуючої сільським клубом с.Яроватка про свою роботу за 2016 рік.
 6. Про хід виконання сільської програми  щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Іванівської сільської ради на 2014 – 2018 років.

7.  Про хід виконання сільської програми підтримки молоді, сімей та дітей на

      2013 – 2018 роки на території Іванівської сільської ради.

8. Звіт командира загону самоохорони села про роботу  за 2016 рік.

                                                          

                                                       Травень :

 

 1. Про затвердження звіту по виконанню сільського  бюджету за І квартал 2017 року.
 2. Звіт постійної комісії з питань освіти, науки, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення.
 3. Звіт завідуючої сільською бібліотекою  с.Іванівка  про роботу за звітний період.
 4. Про хід виконання сільської цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.
 5. Про план роботи сільської ради на ІІ півріччя 2016 року
 6. Про хід виконання сільської  комплексної програми „ Турбота” на 2014 – 2020 роки.

 

             ІІ. Підготовка і проведення засідань виконкому сільської ради

                                            За окремим планом.

 

             ІІІ. Підготовка і проведення засідань постійних комісій

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту і з питань правопорядку

                                                        Лютий

          1. Про хід виконання сільської програми соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка в 2016 році.

          2. Про сільську програму соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка на 2017 рік.

                                                           Травень

    1.  Про хід виконання сільської  комплексної програми „ Турбота” на 2014 – 2020 роки.

        

Постійна комісія з питань планування , бюджету і фінансів, розвитку  підприємництва

                                                           Лютий

      1.Про виконання сільського бюджету за  2016 рік.

      2.Про хід виконання сільської програми соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка в 2016 році.

      3.Про сільську програму соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка на 2017 рік.

                                                          Травень

         1. Про затвердження звіту по виконанню сільського  бюджету за 1 квартал 2017 року

 2. Про хід виконання сільської  комплексної програми „ Турбота” на 2014 – 2020 роки.

                      

Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю

                                                           Лютий

  1.Про хід виконання сільської програми соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка в 2016 році.

  2.Про сільську програму соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка на 2017 рік.

     3.Про хід виконання сільської програми  щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Іванівської сільської ради на 2014 – 2018 років.

 

                                                          Травень

     1. Про хід виконання сільської  комплексної програми „ Турбота” на 2014 – 2020 роки.

 

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, фізкультури та спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я та соціального захисту                                                          

                                                            Лютий

 1. Про хід виконання сільської програми соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка в 2016 році.

 2. Про сільську програму соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка на 2017 рік.

 3.Звіт завідуючої сільським клубом с.Яроватка про свою роботу за 2016 рік.

 4. Про хід виконання сільської програми підтримки молоді, сімей та дітей на  2013 – 2018 роки на території Іванівської сільської ради.

                                                          

Травень

1. Звіт завідуючої сільською бібліотекою  с.Іванівка  про роботу за звітний період.

   2. Про хід виконання сільської  комплексної програми „ Турбота” на 2014 – 2020 роки.

   3. Про хід виконання сільської цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

 

ІV.Регуляторна  діяльність :

                                      За окремим планом.

V. Навчання депутатів сільської ради.

За окремим планом.

 

VІ. Організаційні питання:

- Святкування Різдва Христового .

                                       7 січня 2017  року

                       Бойко М.І. – завідуюча сільським клубом с.Яроватка

                      Календрузь Г.В. – директор будинку культури с.Іванівка

 

- Загально сільський мітинг, покладання квітів до погруддя Т.Г.Шевченка.

                                      8 березня  2017  року

                         Рудий Г.П. – сільський голова

                         Бойко Б.В. – директор ПП „Орієнтир-Агро-Б”( за згодою)

                         Карачун П.В. – директор ТОВ „Аграрій СВПП”  (за згодою)

 

- Святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня.

                                      8 березня 2017 року

                         Бойко М.І. – завідуюча сільським клубом с.Яроватка

                         Календрузь Г.В. – директор будинку культури с.Іванівка

 

- Святкування  дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

                                       9 травня  2017 року

                         Бойко М.І. – завідуюча сільським клубом с.Яроватка

                        Календрузь Г.В. – директор будинку культури с.Іванівка

 

- Загально сільський мітинг, покладання квітів до пам’ятних місць .

                                       9  травня  2017 року

                         Рудий Г.П. – сільський голова

                         Бойко Б.В. – директор ПП „Орієнтир-Агро-Б”( за згодою)

                         Карачун П.В. – директор ТОВ „Аграрій СВПП”  (за згодою)

 

- Святкування  Міжнародного дня захисту дітей.

                                      1 червня 2017 року

                           Бойко М.І.- завідуюча сільським клубом с.Яроватка

                          Календрузь Г.В. – директор будинку культури с.Іванівка

 

- Вшанування пам’яті жертв війни в селі.

                                      22 червня 2017 року

                         Рудий Г.П. – сільський голова

                         Бойко Б.В. – директор ПП „Орієнтир-Агро-Б”( за згодою)

                         Карачун П.В. – директор ТОВ „Аграрій СВПП”  (за згодою)

                         Черній В.І. – голова ради ветеранів села ( за згодою)

 

- Святкування Дня молоді.

                                     24 червня 2017 року

                       Бойко М.І. – завідуюча сільським клубом с.Яроватка

                       Календрузь Г.В. – директор будинку культури с.Іванівка

 

- Святкування Дня Конституції України.

                                       28 червня 2017 року

                       Бойко М.І.– завідуюча сільським клубом с.Яроватка

                       Календрузь Г.В. – директор будинку культури с.Іванівка

 

VІІ. Контроль за виконанням :

- рішення сільської ради „Про  сільський  бюджет за  2017  рік.”

                          Постійна комісія з питань планування , бюджету і фінансів,  

                         розвитку  підприємництва

                                               

   - рішення сільської ради „Про сільську програму соціально –

     економічного розвитку  сіл Іванівка та Яроватка на 2017 рік”

                        Постійна комісія з питань планування , бюджету і фінансів,     

                       розвитку  підприємництва

                      Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного

                      середовища та регулювання земельних відносин, управління

                      комунальною власністю

                      Постійна комісія з питань освіти, науки, культури,

                     фізкультури та спорту, молодіжної політики, охорони

                     здоров’я та соціального захисту

 

   -  рішення сільської ради ,,Про хід виконання сільської програми  щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Іванівської сільської ради на 2014 – 2018 років.

 

    - рішення сільської ради „ Про хід виконання сільської  комплексної програми „ Турбота” на 2014 – 2020 роки.

                      Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного

                      середовища та регулювання земельних відносин, управління

                      комунальною власністю

 

 - сільської  комплексної програми „ Турбота” на 2014 – 2020 роки.

 

                        Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики,

                         регламенту і з питань правопорядку

 

 - сільської програми соціально – економічного розвитку сіл Іванівка та Яроватка в 2017 році;

-  сільської цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року;

- сільської  комплексної програми „ Турбота” на 2014 – 2020 роки.

 

                  Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, фізкультури                

                  та спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я та    

                 соціального  захисту

 

    Секретар сільської ради                                        І.П.Костюк


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  15  грудня  2016 року                                               №  16-5/VІІ

 

Про хід виконання сільської програми

,,Уманщина туристична  на 2014-2016 роки

 на території  Іванівської сільської ради

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Костюк Ірини Петрівни про хід виконання сільської програми ,,Уманщина туристична”  на 2014-2016 роки  на території  Іванівської сільської ради, сільська рада відмічає,  що Уманщина - унікальний регіон з огляду на його історико-культурне значення, географічне розташування та природно-рекреаційний потенціал. На першому етапі реалізації програми передбачалося: створення дієвої моделі туристичної галузі; встановлення інформаційних щитів, біля в'їзду до  населеного пункту, на яких відобразити інформацію про розташування туристичних об’єктів, місць відпочинку, пам'яток історії, культури, архітектури, тощо; розроблення нових туристичних маршрутів для розвитку перспективних напрямів туризму,  зокрема, сільського зеленого, культурно-пізнавального, мисливського та рибальського, оздоровчо-спортивного  (шкільний, піший та велотуризми), релігійного, бізнесового та інших; розроблення туристичної карти сіл Іванівка та Яроватка з нанесенням на неї туристичних маршрутів, закладів харчування, медицини та соціально-побутової сфери; формування позитивного туристичного іміджу, популяризація туристичного потенціалу села. Проте жоден з пунктів не виконано.

         Виходячи з вище викладеного, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” , сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :          

 1. Інформацію секретаря сільської ради Костюк Ірини Петрівни про  хід виконання сільської програми ,,Уманщина туристична”  на 2014-2016 роки  на території  Іванівської сільської ради”,  прийняти до відому.

 

 1. Рекомендувати керівникам приватних підприємств, установ села спільно з сільським головою  вжити заходів щодо виконання даної програми.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, науки, культури, фізкультури та спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення  (голова комісії Сушкета В.М.)

 

 

                        Сільський голова                                         Г.П.Рудий

 

 

 


 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від    15.12.2016 року                                                      166/VІІ

 

Про  внесення змін  до рішення  сільської

ради  від 25.12.2015 №  4-10/VІІ

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Г. П. Рудого та висновок постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, розвитку підприємництва про внесення змін до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 4-10/VІ «Про сільський бюджет на 2016 рік»  (із змінами внесеними рішенням сільської ради від 22.02.2016 № 6-9/VІI,              12.04.2016 № 8-1/VІI, 23.05.2016 № 10-1/VІI, 06.07.2016 №11-10/VІІ, 26.07.2016 № 12-2/VІІ, 31.08.2016 року №13-1/VІI, 20.10.2016 року                 №14-8/VІI,10.11.2016 року №15-1/VІI  «Про внесення змін до рішення сільської ради від 25.12.2016 № 4-10/VІI «Про сільський бюджет на 2016 рік») відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни в рішення сільської ради  від 25.12.2015             № 4 -10/VІI «Про сільський бюджет на 2016 рік»:

 «- доходи сільського бюджету у сумі 1534,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1404,9 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 129,6 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 92,0 тис.грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;»

«-  видатки сільського бюджету у сумі 1924,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1669,8 тис. грн. видатки спеціального фонду сільського бюджету 254,2 тис. грн.»    

«2. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 1669,8 тис. грн. та спеціальному фонду 254,2 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення. ”

2.  Додатки №  3 викласти в новій редакції (Додаються).

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на бухгалтера сільської ради  Бондар Л.І.

 

       Сільський голова                                       Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  15  грудня  2016 року                                               №  16-7/VІІ

 

Про передачу в оренду КЗ «Уманський районний

центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»

Уманської  районної  ради  приміщення  під

розміщення  амбулаторії  загальної  практики

сімейної медицини с.Іванівка

           

                   Розглянувши лист №01-12/583 від 12.12.2016 року КЗ «Уманський районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги» Уманської  районної  ради,  відповідно  до пункту 31 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням сільської ради від 04.03.2013 року № 37 – 5/VІ «Про внесення змін в Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальної громади сіл Іванівка та Яроватка»,  сільська рада вирішила:

 

 1. Передати в оренду КЗ «Уманський районний центр  первинної  медико-санітарної  допомоги» Уманської  районної  ради  нежитлове  приміщення   площею  268 кв. м, розташоване за адресою село  Іванівка Уманського району вулиця Центральна № 42 під розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Іванівка.

 

 1. Встановити щорічний розмір орендної плати  за оренду нерухомого майна в сумі 1грн. 

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю

         ( голова Календрузь В.І.).

 

                     Сільський голова                                   Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

       

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  15  грудня  2016 року                                               №  16-8/VІІ

 

Про передачу в оренду КЗ «Уманський районний

центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»

Уманської  районної  ради  приміщення  під

розміщення  фельдшерського пункту с.Яроватка

           

                   Розглянувши лист №01-12/612 від 12.12.2016 року КЗ «Уманський районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги» Уманської  районної  ради,  відповідно  до пункту 31 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням сільської ради від 04.03.2013 року № 37 – 5/VІ «Про внесення змін в Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальної громади сіл Іванівка та Яроватка»,  сільська рада вирішила:

 

 1. Передати в оренду КЗ «Уманський районний центр  первинної  медико-санітарної  допомоги» Уманської  районної  ради  нежитлове  приміщення   площею  72 кв. м, розташоване за адресою село  Яроватка Уманського району вулиця Урожайна № 3  під розміщення фельдшерського пункту с.Яроватка.

 

 1. Встановити щорічний розмір орендної плати  за оренду нерухомого майна в сумі 1грн. 

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю

         ( голова Календрузь В.І.).

 

                     Сільський голова                                   Г.П.Рудий


 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  15  грудня   2016  року                                                          №  16-9/VІІ

 

Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських

будівель і споруд

 

Згідно з ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 40, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про Державний земельний кадастр” та постанови КМУ „Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”, розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Іванівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на  розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) в адміністративно-територіальних межах сіл  Іванівка та Яроватка Уманського району Черкаської області та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України громадянам :

1.1.Хоменко Миколі Гнатовичу по вулиці Сонячна,15 с.Іванівка

1.2. Станчуку Івану Семеновичу по вулиці Святкова,9

1.3.Євтушенко Миколі Івановичу по вулиці Сонячна,22

1.4.Сотніченко Олександру Степановичу по вулиці Центральна,56

1.5. Дяченко Тетяні Максимівні по вулиці Центральна,62

1.6.Семченко Ганні Василівні по вулиці Сонячна,36

1.7. Мусійчук Павлині Андріївні по вулиці Лісова,56

1.8.Омельчук Наталії Василівні по вулиці Святкова,27

1.9.Календрузь Ганні Іванівні по вулиці Святкова,59

1.10. Тригубчуку Миколі Івановичу по вулиці Святкова,50 в розмірі

         0,14 га і по вулиці Шевченка, 53, в розмірі 0,11 га.

1.11. Омельчуку Івану Григоровичу по вулиці Польова,21

1.12 Іванюку Василю Михайловичу по вулиці Святкова,90

1.13 Тригубчуку Василю Миколайовичу по вулиці Сонячна,84

1.14.Низкогуз Ганні Пилипівні по вулиці Спортивна,42

1.15.Животівському Василю Івановичу по вулиці Щаслива,23

1.16.Животівській Валентині Петрівні по вулиці Щаслива,40 в розмірі

        0,12 га

1.17.Жовтобрюх Лесі Петрівні по вулиці Щаслива,40 в розмірі 0,12 га

1.18.Чекаленко Олексію Івановичу по вулиці Святкова,33

1.19.Сушкеті Віктор Вікторовичу по вулиці Щаслива,4

1.20.Корж Сергію Васильовичу по вулиці Сонячна,30

1.21.Чернію Василю Івановичу по вулиці Святкова,44

1.22.Третяку Богдану Миколайовичу по вулиці Шевченка,44

1.23.Матюшовій Тетяні Іванівні по вулиці Сонячна,34

1.24.Рожко Наталії Григорівні по вулиці Шевченка,98

1.25.Пастушенко Олені Іванівні по вулиці Садова,10 с.Яроватка

1.26.Животівській Марії Олексіївнй по вулиці Вокзальна,18 с.Яроватка

1.27.Колесник Володимиру Васильовичу по вулиці Вишнева,21

        с.Яроватка

1.28.Бойко Леоніду Васильовичу по вулиці Щаслива,16 с.Яроватка

1.29.Бойко Лідії Михайлівні по вулиці Урожайна,13 с.Яроватка

1.30.Костюк Олександрі Михайлівні по вулиці Садова,1 с.Яроватка

1.31.Колісник Олені Гнатівні по вулиці Урожайна,40 с.Яроватка

1.32.Ткачук Катерині Михайлівні по вулиці Садова,4 с.Яроватка

1.33.Білокурець Олені  Володимирівні по вулиці Вокзальна,6 с.Яроватка

        в розмірі  0,15 га

1.34.Чубар Олені Андріївні по вулиці Вокзальна,10 с.Яроватка в розмірі

        0,09 га

1.35. Боканчі Михайлу Мефодійовичу по вулиці Урожайна,4 

        с.Яроватка

1.36.Балицькій Ганні Павлівні по вулиці Урожайна,15 с.Яроватка

1.37.Лемещук Надії Павлівні по вулиці Садова,30 с.Яроватка

1.38.Бойко Борису Йосиповичу по вулиці Вишнева,31 с.Яроватка

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

                        Сільський голова                                       Г.П.Рудий


 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  15  грудня   2016  року                                                          №  16-10/VІІ

 

Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для ведення

особистого селянського господарства

 

Згідно з ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 33, 79-1, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про Державний земельний кадастр” та постанови КМУ „Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”, розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення

особистого селянського господарства, Іванівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в адміністративно-територіальних межах сіл Іванівка  та Яроватка Уманського району Черкаської області та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України громадянам:

1.1.Дзисюк Олені Сергіївні орієнтовною площею 0,30 га.

1.2. Тригубчук Миколі Івановичу орієнтовною площею 0,44 га.

1.3.Боканчі Михайлу Мефодійовичу орієнтовною площею 0,39 га.

1.4.Балицькій Ганні Павлівні орієнтовною площею 0,05 га.

1.5.Лемещук Надії Павлівні орієнтовною площею 0,70 га.

1.6.Хоменко Миколі Гнатовичу орієнтовною площею 0,43 га.

1.7.Рог Галині Іванівні орієнтовною площею 0,50 га.

1.8.СемченкоОлександру Васильовичу орієнтовною площею 0,30 га.

1.9. Бердезі Світлані Олександрівні орієнтовною площею 0,10 га.

1.10.Бердезі Михайлу Івановичу   орієнтовною площею 0,46 га.

1.11.Станчуку Івану Семеновичу орієнтовною площею 0,48 га.

1.12.Євтушенко Миколі Івановичу орієнтовною площею 0,65 га.

1.13.Бойко Борису Йосиповичу орієнтовною площею 0,44 га.

1.14.Сотніченко Олександру Степановичу орієнтовною площею 0,05 га.

1.15. Бойко Галині Євгенівні орієнтовною площею 0,96 га.

1.16. Дяченко Тетяні Максимівні орієнтовною площею 0,08 га.

1.17. Семченко Ганні Василівні орієнтовною площею 0,30 га.

1.18.Мусічук Павлині Андріївні орієнтовною площею 0,07 га.

1.19. Омельчук Наталії Василівні орієнтовною площею 0,47 га.

1.20. Календрузь Ганні Іванівні орієнтовною площею 0,07 га.

1.21. Омельчуку Івану Григоровичу орієнтовною площею 0,42 га.

1.22.Іванюку Василю Михайловичу орієнтовною площею 0,10 га.

1.23. Омельчуку Володимиру Сергійовичу орієнтовною площею 0,30 га.

1.24. Тригубчуку Василю Миколайовичу орієнтовною площею 0,29 га.

1.25. Низкогуз Ганні Пилипівні орієнтовною площею 0,40 га.

1.26.Животівському Василю Івановичу орієнтовною площею 0,39 га.

1.27. Животівській Валентині Петрівні орієнтовною площею 0,17 га.

1.28.Жовтобрюх Лесі Петрівні орієнтовною площею 0,17 га.

1.29. Чубар Олені Андріївні орієнтовною площею 0,25 га.

1.30. Демчишиній Лідії Михайлівні орієнтовною площею 0,30 га.

1.31. Чекаленко Олексію Івановичу орієнтовною площею 0,46 га.

1.32. Сушкеті Віктору Вікторовичу орієнтовною площею 0,20 га.

1.33. Білокурець Олені Володимирівні орієнтовною площею 0,30 га.

1.34. Корж Сергію Васильовичу орієнтовною площею 0,40 га.

1.35. Ткачук Катерині Михайлівні орієнтовною площею 0,65 га.

1.36. Чернію Василю Івановичу орієнтовною площею 0,65 га.

1.37. Колісник Олені Гнатівні орієнтовною площею 0,05 га.

1.38. Третяку Богдану Миколайовичу орієнтовною площею 0,03 га.

1.39. Костюк Олександрі Михайлівні орієнтовною площею 0,19 га.

1.40. Бондаренко Тетяні Петрівні орієнтовною площею 0,40 га.

1.41. Колесник Володимиру Васильовичу орієнтовною площею 0,21 га.

1.42. Бойко Леоніду Васильовичу орієнтовною площею 0,42 га.

1.43. Бойко Лідії Михайлівні орієнтовною площею 0,46 га.

1.44. Матюшовій Тетяні Іванівні орієнтовною площею 0,28 га.

1.45. Рожко Наталії Григорівні орієнтовною площею 0,15 га.

1.46. Животівській Марії Олексіївні орієнтовною площею 0,07 га.

1.47. Пастушенко Олені Іванівні орієнтовною площею 0,26 га.

1.48. Онікієнко Валентині Микитівні орієнтовною площею 0,56 га.

1.49. Беспалько Валентині Миколаївні орієнтовною площею 0,30 га.

1.50. Дяченко Микола Васильович орієнтовною площею 0,58 га.

 

2. Припинити право користування земельною ділянкою в розмірі 0,30 га Дзисюк Любов Григорівною в с.Іванівка по вулиці Дачна в межах земельних ділянок Дзисюк Ганни Петрівни та Кондрашова Вадима Антоновича, згідно поданої заяви.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                       Г.П.Рудий