ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від    31.08.2016 року                                                      131/VІІ

 

Про  внесення змін  до рішення  сільської

ради  від 25.12.2015 №  4-10/VІІ

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Г. П. Рудого та висновок постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, розвитку підприємництва про внесення змін до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 4-101/VІ «Про сільський бюджет на 2016 рік»  (із змінами внесеними рішенням сільської ради від 22.02.2016 № 6-9/VІI, 12. 04. 2016 № 8-1/VІI, 23.05.2016 № 10-1/VІI, 06.07.2016 № 11-10/VІІ, 26.07.2016 № 12-2/VІІ «Про внесення змін до рішення сільської ради від 25.12.2016 № 4-10/VІI «Про сільський бюджет на 2016 рік») відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни в рішення сільської ради  від 25.12.2015 № 4 -10/VІI «Про сільський бюджет на 2016 рік»:

1.1. У пункті 1 абзаци перший, другий та пункти 2, 7 викласти в новій редакції:

«- доходи сільського бюджету у сумі 1491,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1361,9 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 129,6 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 92,0 тис.грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;»

«-  видатки сільського бюджету у сумі 1881,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1658,9 тис. грн. видатки спеціального фонду сільського бюджету 222,1 тис. грн.»    

«2. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 1658,9 тис. грн. та спеціальному фонду 222,1 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення. ”

 «7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  561,79 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.»

2.  Додатки № 1, 3, 6 викласти в новій редакції (Додаються).

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на бухгалтера сільської ради  Бондар Л.І.

     

         Сільський голова                                       Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  31  серпня   2016  року                                                          №  13-2/VІІ

 

Про виплату допомоги на

оздоровлення сільському голові

Рудому Г.П.

 

              На підставі статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, керуючись  Постановою  Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року  № 268 „ Про упорядкування структури та умов оплати  праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”  із змінами та доповненнями та поданої заяви Рудого Г.П., сільська рада  В И Р І Ш И Л А :

  1. Виплатити сільському голові Рудому Григорію Пилиповичу допомогу на оздоровлення  в розмірі середньомісячної  заробітної плати .
  1. Головному бухгалтеру сільської ради Бондар Любов Іванівні провести відповідну виплату Рудому Г.П.

 

                     Сільський голова                                         Г.П.Рудий


 

 

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Центральна,18 с.Іванівка Уманський район Черкаська область 20320 тел.(04744) 92-2-31    E-mail: ivanivkasilrada@ukr.net    код ЄДРПОУ 26261459

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  31  серпня  2016 року                                                                 № 13 – 3/VІІ

     

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  Петкевічус В.Й. в межах села Іванівка

 

 

Розглянувши заяву гр.Петкевічус В.Й. від 25.08.2016 року,  відповідно до пункту 5 статті 79-1, статті 118, 121, пункту 1 статті 122 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України  „Про землеустрій”, враховуючи рішення сільської ради №  39 – 2/VІ  „Про визнання існуючих генеральних планів населених пунктів сільської ради придатних для подальшого використання”, керуючись частиною 1 пунктом 34 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада вирішила:

         

  1. Надати дозвіл Петкевічус Віктору Йонасовичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність площею 0,2500 га із земель  житлової та громадської забудови Іванівської сільської ради для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, за адресою:                 с. Іванівка вул. Центральна, № 18.

    

Сільський голова                                       Г.П.Рудий